top of page

Forskning på akupunktur

Akupunktur ser ut til å være smertelindrende. Studier viser at akupunktur stimulerer til utskillelse av flere signalstoffer i nervesystemet, som endorfiner og serotonin. Endorfiner er signalstoffer som vi gjerne kaller “lykkehormonet” eller kroppens eget morfin. Utskillelse av dette gjør at man føler seg mer avslappet og har en følelse av velvære. Serotonin er viktig for regulering av humør, kroppstemperatur, søvn, appetitt osv. Forskning viser også at akupunktur kan ha en effekt på å stimulere immunapparatet og regulere hormonbalansen i kroppen.

Akupunktur benyttes i dag ved de fleste smerteklinikker og fødeavdelinger her i Norge.

Akupunktur har et bredt behandlingsfelt, og det kommer stadig nye forskningsrapporter som holder høyere vitenskapelig nivå enn før.

Verdens helseorganisasjon, WHO, har analysert et stort antall forskningsrapporter som anbefaler behandling med akupunktur.

Mer forskning på akupunktur:

 

Forskere har funnet at behandlingsformen akupunktur kan redusere menstruasjonssmerter med 50%

Menstruasjonssmerter eller primær dysmenoré er et stort problem for mange kvinner. Mer enn halvparten av kvinnene i studien fikk en smertereduksjon på minst 50% i løpet av de tre månedene behandlingen varte. For noen vedvarte dette 12 måneder senere. 

 

04.10.2017

Kvinnene ble delt i fire ulike grupper: lavfrekvent manuell akupunktur, høyfrekvent manuell akupunktur, lavfrekvent elektroakupunktur og høyfrekvent elektroakupunktur. De fikk differensiert og individualisert behandling over tre måneder etter kinesisk medisinske prinsipper.

Tolv behandlinger ble utført over tre menstruasjonssykluser, enten en gang i uken eller tre ganger i uken før menstruasjon. Alle gruppene fikk behandling i de første 48 timene av menstruasjonen.

Studien fant at manuell stimulering av akupunkturnålene - og ikke elektrisk stimulering, ga redusert behov for smertestillende medikamenter og i tillegg reduserte symptomer som hodepine og kvalme. Over halvparten av kvinnene fikk en smertereduksjon på minst 50% i løpet av de tre månedene behandlingen varte. 

Dette er gledelig funn ettersom bruk av smertestillende medikamenter ofte har en rekke alvorlige bivirkninger.

 

Her kan du lese hele artikkelen i Daily Maiil: http://www.dailymail.co.uk/health/article-4940780/Acupuncture-reduce-period-pain-YEAR.html

 

Her kan du lese originalartikkelen i PLOS ONE: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0180177

Akupunktur mer effektiv enn medikamentet Gabapentin for hetetokter blant overlevende etter brystkreft

 

Hetetokter er en plagsom lidelse og vanlig blant overlevende etter brystkreft. Målet med denne studien var å evaluere effekten av elektroakupunktur (EA) versus gabapentin (GP) for hetetokter blant overlevende av brystkreft, med et spesifikt fokus på placebo og nocebo-effekter.

 

26.08.2015

Elektroakupunktur vs medikamentet Gabapentin for hetetokter blant overlevende etter brystkreft: en randomisert placebokontrollert studie

Denne randomiserte kontrollerte studien ble gjennomført med 120 overlevende etter brystkreft som har plagsomme hetetokter to ganger per dag eller mer. Deltakerne ble randomisert til å få 8 uker fra EA eller GP en gang per dag med validerte placebokontroller (narreakupunktur [SA] eller placebo piller [PPS]).

Gruppen som fikk medikamentet Gabapentin rapporterte flere bivirkninger enn de i akupunkturgruppen: GP (39.3%), PP (20.0%), EA (16.7%), and SA (3.1%), with P = .005.

Konklusjon: Akupunkturbehandlingen ga større placebo og mindre nocebo effekter enn piller for behandling av hetetokter. EA ser ut til å være mer effektiv enn GP, ​​med færre negative bivirkninger når det gjelder redusksjon av hetetokter hos brystkreft overlevende. Disse funnene må følges opp i større randomiserte kontrollerte studier med langsiktig oppfølging.

http://jco.ascopubs.org/content/early/2015/08/21/JCO.2015.60.9412.abstract

bottom of page