top of page

Acerca de

Priser

STATSBUDSJETTET for 2022 SIER: MOMSPLIKT FOR AKUPUNKTØRER

AVGIFTSPLIKT FOR AKUPUNKTØRER
Nyheten i statsbudsjettet er at akupunktører ikke foreslås omfattet av helsepersonelloven, og dermed heller ikke mva-unntaket for helsetjenester. Yrkesgruppen må beregne mva. fra og med 1. januar 2022.

Begrunnelsen (i Prop. 1S (2021-2022)) baserer seg på en helhetlig vurdering av de kriteriene som fremkommer i forarbeidene til helsepersonelloven:

Helse- og omsorgsdepartementet legger blant annet vekt på at behandlingen baserer seg på tradisjonell kinesisk medisin, som gjør at den i mindre grad kan anses vitenskapelig forankret. Videre, at autorisasjon av akupunktører ikke er regulert i Norden, kun i Portugal og Malta, foruten i Sveits, Frankrike og Ungarn, hvor man må være lege.

Det vil dessverre si at jeg må legge på moms i prisen fra og med 1/1-2022

Prisene bli som følger fra og med 1/1-2022

- Førstegangskonsultasjon ca 1 - 1,5 time (anamnese, undersøkelse, behandlingsplan og igangsetting av   

  behandling) kr. 990,-

- Akupunktur (klassisk eller øre)  kr. 590,-

- Akupunktur + en tilleggsbehandling (kopping, back shu massasje, triggerpunkt, kinesiologi, mental trening etc)    Kr. 690,-

Alle priser er ink mva

Relaxation
bottom of page