top of page

 

 

 

 

 

Øreakupunktur

 

Hva er øreakupunktur?

Øreakupunktur er en terapiform med et stort anvendelsesområde. Den kan brukes ved de fleste kroniske og akutte lidelser. Den har vist god effekt ved f.eks. lokale smerter, hodepine, migrene, gallesten, nyresten, muskel- og skjellettlidelser, leddbetennelser, bihulebetennelse, underlivsplager, røykavvenning, narkomani, fordøyelsesproblemer, urinsyregikt, svimmelhet, lette depresjoner osv.

Øreakupunkturen baserer seg på det holografiske prinsipp. Det vil si at hele organsimen avspeiler seg i kroppens enkelte deler. I øret finner man en rekke punkter og soner der hvert punkt /sone tilsvarer bestemte organer og funksjoner i kroppen. Hvis man tenker seg bildet av et foster plassert opp-ned i det ytre øret får en grov skisse av hvordan ørepunktene tilsvarer hvert sitt område i kroppen.

 

Litt historie
Bruken av punkter i øret til helbredelse av sykdommer kan spores flere tusen år tilbake hos de gamle egyptere og i det gamle Kina. Og også til legekunstens far, Hippokrates. Den moderne utvikling av øreakupunkturen startet med den franske legen Paul Nogier. Han observerte at pasienter med kroniske ryggsmerter ble bedre når de ble brent i øret som en del av folkemedisinen på den tiden. Han startet da en systematisk utforskning av ørepunktene, og fant sammenhengen mellom de ulike ørepunktene /øresonene og ulike lidelser. Han publiserte dette arbeidet i 1957. I dag er øreakupunkturen en anerkjent del av kinesisk og internasjonal akupunktur.

Effekten av øreakupunktur er nå solid dokumentert gjennom forskning. Øreakupunktur anvendes over hele verden og ble i 1990 anerkjent av WHO som diagnose- og behandlingsmetode.

bottom of page