top of page

 

 

 

Qi Gong

 

QI-GONG - betyr oversatt "Energi i bevegelse" eller "Kultivering av energi". Qi-gong er en eldgammel kinesisk medisinsk behandlingsform, men brukes også innen forskjellige kampkunster for å øke energien og / eller flytte den til bestemte kroppsdeler for å tåle mer motstand. Qi-gong brukes også til å gi behandling fra terapeut til pasient. Det finnes flere hundre stiler, skoler og tradisjoner, men det er ikke før de siste ti-år at Qi-gong har blitt kjent i Vesten.

 

 

Kunsten var lenge hemmelig på grunn av sin kraft, men som grunnlaget for hele den kinesiske kultur lekket den ut og gjennomsyret samfunnets kollektive bevissthet.

Hensikten med Qi-gong er å styrke helsen, gjøre både kropp og sinn mer motstandsdyktig, for å forhindre aldringsprossessen og gi et langt liv samt bedre velvære og livskvalitet. Det finnes til og med " udødelighets-øvelser". Qi-gong gjør oss oppmerksomme på hva vi er og hvordan vi fungerer i stedet for å fokusere på hvem vi er.

 

Innen den medisinske Qi-gong snakker vi både om indre, ytre og stille Qi-gong. De indre og ytre utføres som en serie av bevegelser hvor pust er en vesentlig del.

Stilen vi underviser i heter Mo Hyun Qi Gong og er en blanding av flere stiler som innebefatter både indre-, ytre- og stille Qi Gong. Noen av øvelsene er spesielt rettet mot avslapning og meditasjon, andre er direkte knyttet til de indre organer (spesielt hjerte, milt, lunger, nyrer og lever).

 

Qi gong er spesielt gunstig for deg som trenger å bygge deg opp igjen etter sykdom, stress eller skade, men er selvsagt kjempefint for alle mennesker i alle aldre og situasjoner.

 

Kjente bivirkninger er økt helse, glede og livskvalitet. ;)

bottom of page